[PL] Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przekazanych przez mnie w tym formularzu w celu informowania mnie o usługach za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu lub SMS-a. Zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana.
Administratorem podanych danych jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP" edn. "Simple Consulting" ul. Żurawia 6/12 lok 766, 00-503 Warszawa.Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu "Simple Consulting" (art. 6(1) lit f RODO) przejawiającego się w odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie.
------------------------------------------------------------------------------------------[UKR] Я даю згоду на обробку та спільне використання персональних даних,наданих мною в цій формі для інформування менепро послуги по електронній пошті, телефону або текстове повідомлення.Згода може бути відкликано в будь-який час.
Адміністратором наданих даних є Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP" edn. "Simple Consulting" ul. Żurawia 6/12 lok 766, 00-503 Warszawa.Персональні дані будуть оброблятися в контактних цілях і для подання пропозиціїна основі законного інтересу "Simple Consulting" (art. 6 (1) lit f RODO), яка з'являється у відповідьна питання, поставлене через контактну форму.
-------------------------------------------------- ----------------------------------------[RU] Я даю согласие на обработку и совместное использование персональных данных, предоставленных мною в этой форме для информирование меня о услугах по электронной почте, телефону или текстовое сообщение. Согласие может быть отозвано в любое время.
Администратором предоставленных данных является Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP" edn. "Simple Consulting" ul. Żurawia 6/12 lok 766, 00-503 Warszawa.Персональные данные будут обрабатываться в контактных целях и для представления предложенияна основе законного интереса "Simple Consulting" (art. 6(1) lit f RODO), которая появляется в ответна вопрос, заданный через контактную форму.
------------------------------------------------------------------------------------------[ENG] I consent to the processing and sharing of personal data,provided by me in this form to inform me about services by email, phone or text message.Consent may be revoked at any time.
The administrator of the data provided is Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUP" edn. "Simple Consulting" in Warszawa on the street Żurawia 6/12 lok 766, 00-503.Personal data will be processed for contact purposes and to submit proposals.based on the legitimate interest of "Simple Consulting" (art. 6 (1) lit f RODO), which appears in responseto the question asked through the contact form.
------------------------------------------------------------------------------------------

Call Us

+(48) 577 502 872 

Write Us

moc.liamg%404316114

Created by Simple

2008 - 2020 All rights Reserved